Prezentare

        În Comuna Pînceşti s-a înfiinţat din anul 2007 şi reorganizat prin H.C.L., Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul şi care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ce include un şef de serviciu în persoana D-lui Viceprimar care desfăşoară  activitatea specifică în condiţiile impuse de lege şi un număr de 30 de voluntari structurat în patru echipe de intervenţie :

·        Echipa specializată în soluţionarea situaţiilor de incendii,

·        Echipa specializată în activitatea de înştiinţare şi alarmare,

·        Echipa specializată pentru activităţile de evacuare,

·        Echipa specializată în activitatea de acordare a primului ajutor.

 

           În funcţie de tipul de risc, se impun următoarele atribuţii:

§  Desfăşurarea acţiunilor de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;

§  Verificarea modului de aplicarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva dezastrelor;

§  Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, măsurilor cât şi modul de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor,

§  Acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre,

§  Acordarea de ajutor, în condiţiile legale, a persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii,

         Trebuie subliniat că la nivelul administraţiei locale, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, dispune de locaţie proprie  dotată cu instrumentarul propriu domeniului de activitate.                          

 

·        Alunecările de teren superficiale sau de adâncime în versanţii ce însoţesc văile pârâurilor şi în special Pr. Soci şi Pînceşti,

·        Inundaţiile

·        Seismicitatea – al cărui grad (conform normativului p 100/92 elaborat MIPAT) este VIII cu un Ks=0,20 şi  o perioadă de Tc=0,9 m.

 

         Ca măsuri adiacente celor amintite mai sus pot fi :

 

o   Limitarea păşunatului intensiv şi parcelarea zonei în vederea efecuării acestuia alternativ,

o   Determinarea proprietarilor din zonă să nu intreprindă lucrări improprii cum ar fi lucrările mecanizate de adâncime şi în sensul pantei,

o   Plantarea arbuştilor sau alte specii ce pot fixa stratul superficial de sol.

                  La data întocmirii şi realizării Planului Urbanistic General al Comunei Pînceşti unitatea administrativă, a comunicat societăţii , zonele şi suprafeţele din teritoriu ce includ anumite riscuri:

 

o   Terenuri  ce includ fenomenul  alunecări de teren – 100 ha                                    

 

o   Organisme torenţiale (râpi, ravene, ogaşe)  73 ha,

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează