Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pancesti, jud Bacau, modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate 08-04-2022
22 / 2022 privind alegerea domnului consilier Florea Vasile ca prezedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2022 08-04-2022
21 / 2022 privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii : "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Pancesti, Corbasca, Tatarasti" 08-04-2022
20 / 2022 privind aprobarea infiintarii serviciului public de alimentare cu apa, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Comunei Pancesti, jud Bacau 08-04-2022
19 / 2022 privind aprobarea dreptului de uz si servitute a unor drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ-teritorial al Comunei Pancesti, de catre SC BALCANI EST GROUP SRL, in scopul infiintarii unui parc eolian pe teritoriul Comunei Pancesti. jud Bacau 08-04-2022
18 / 2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile actualizate conform documentatiei tehnice in vederea: completare lucrari aferente investitiei "Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti" - completare lucrari 17-02-2022
17 / 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform documentatiei tehnice in vederea: suplimentare colectoare menajere "Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, jud Bacau - completare lucrari" 17-02-2022
16 / 2022 privind aprobarea Actului aditional nr 4 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in jud Bacau" 17-02-2022
15 / 2022 cu privire la aprobarea introducerii in domeniului public al comunei Pancesti a valorii actualizate pentru Caminul Cultural Pancesti, jud Bacau 17-02-2022
14 / 2022 cu privire la aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Pancesti, jud Bacau a suprafetei de 460 mp teren aferent Camin Cultural din sat Soci, com Pancesti, jud Bacau 17-02-2022
13 / 2022 privid desemnarea de catre Consiliului local Pancesti a doi reprezentanti din randul consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii gimnaziale Pancesti, sesiunea ianuarie - aprilie 2022 17-02-2022
12 / 2022 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Pancesti, jud Bacau 10-02-2022
11 / 2022 privind aprobarea devizului general actualizat pentru "Modernizare drumuri satesti in satul Soci, com Pancesti, jud Bacau". 10-02-2022
10 / 2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Pancesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Pancesti 10-02-2022
9 / 2022 privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022 10-02-2022
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează