Economie

 

 

O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază  - creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice.Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe.

         Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă

fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate.

         Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă.

         Concret la nivelul Comunei Pînceşti, activităţile şi preocupările economiei locale se prezintă la nivelul anului 2012 după cum urmează.

o    Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor;

     *  Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Com. Pînceşti deţinând 3 353 ha de teren arabil din totalul de 4 454 ha teren agricol.

 

      Modul de folosinţă a terenului de ţinut de comună se prezintă astfel:


Total - categorii


 

Total

suprafaţă

     (ha)

Teren

agricol

   (ha)

Teren

arabil

   (ha)

Teren cu

   vii

   (ha)

Teren cu cu păşune

    (ha)

Teren cu cu      fâneţe

    (ha)

Teren cu păduri

   (ha)

Teren cu

lucii de

 apă (ha)

  7 037

 4 454

 3 353

   148

   846

    52

 1983

    155


Intravilan- categorii

 

Teren

 agricol

    (ha)

Teren

arabil

   (ha)

 

Păşuni

    (ha)

 

Fâneţe

   (ha)

   

     Vii

     (ha)

 

  Livezi

    (ha)

 

    474

    90

 

     52

     100

     4

 

Curţi Construcţii

          (ha)

        Drumuri

             (ha)

    Luciu de apă

          (ha)

 Alte situaţii

         166

           142             

            155

      102

 

Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată sunt :

                    - culturile cerealiere :  - porumb  

                                                       - grâu        

                                                       - ovăz          

                                                       - orz            

                                                       - orzoaică    

                                                                Total = 2 320 ha

                    - cultura legumelor şi leguminoaselor + cartoful

                                                      -    Total = 152  ha               

                    - cultura florii – soarelui                       100 ha  

                    - cultura viţei de vie  - autohtonă şi nobilă 25 ha

                    - cultura pomilor fructiferi                           3 ha

                    - plante pentru nutreţ   - lucernă              679 ha                                                                     

       Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale producţiei agricole obţinute la hectar sunt următoarele:

                       - păioase                   3 000 kg /ha

                       - porumb                   3 500 kg/ha

                       - cartof                     40 000 kg/ha

                       - legume                   15 000 kg/ha

                       - legumioase             10 500 kg/ha

                       - struguri                    3 866 kg/ha

                       - floarea – soarelui     1 200 kg/ha

                       - plante pentru nutreţ 4 453 kg/ha

* Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar principalele caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2013(conf. Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul Jud. Bacău -20.06.2013)  sunt:

                            - bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”     475   capete

                            - porcine din rasele „Marele alb” şi „Bazna”           602 capete

                            - ovinele  - rasele „Ţurcană” şi „Karacul”             3 747 capete

                            - cabaline  - lipsa unei rase pure                               296 capete

                            -  păsări                                                               18 252 capete

                            -  familii de albine                                                     474

       Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreţ. În acest sens situaţia suprafeţelor de păşune înregistrează următoarea configuraţie : păşune naturală şi cultivată 846 ha şi fâneţe naturale 52 ha.

 

         În categoria activităţilor neagricole sunt înregistrate  următoarele socităţi cu profil productiv şi comercial:

                  SOCIETĂŢI cu PROFIL „PRODUCŢIE CEREALE”

v S.C. AGROFAB IMPEX S.R.L.;

v S.C. AGROMAC BIO S.R.L.;

v S.C. CONFERT AGRICULTURA S.R.L.;

v S.C. ŞANSA IMPEX S.R.L.

      SOCIETĂŢI cu PROFIL MIXT + COMERCIAL

v S.C. PEMEGA PROD S.R.L. -  cu specific agro-alimentar

v S.C. SANTA LIPOVEANCA S.R.L. – cu specific agro-alimentar

v S.C. CIPRIAN TRADING  S.R.L.– comerţul cu amănuntul,

v S.C. CLEMALY S.R.L. – comerţul cu amănuntul a produselor diverse,

v S.C. LICALOREANCA S.R.L. – comerţul cu amănuntul,

v S.C. REACTIV PROD S.R.L. – comerţul cu amănuntul,

v S.C. MAUROCOM S.R.L. – comerţul cu amănuntul.

          Pe teritoriul comunei Pînceşti  funcţionează câteva societăţi specifice activităţii de mică industrie sau meşteşugăreşti cum sunt :

v Gater, atelier de prelucrare a lemnului şi mobilă în Localitatea Petreşti,

v Service auto, comercializare carburanţi în Localitatea Dieneţ,

 

v Servicii de cazare şi turism – Motel în Localitatea Petreşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează