Sănătate și protecție socială

 

          Activitatea  medicală  de acordare a asistenţei şi urmăririi sănătăţii populaţie comunei  se desfăşoară în 4 unităţi sanitare după cum urmează:

§  Cabinet medical uman- medic de familie - Dr. Fasola Mihai Cezar,

§  Cabinet medical uman- medic de familie – Dr.Cristian A. Ileana,

§  Cabinet medical uman - medic de familie – Dr. Drug R. Mihaela,

§  Cabinet medical uman – medic de familie- Dr. Cizic Mazilu Gustav-Adrian,

§  Cabinet stomatologic,

§  O farmacie,

§  Dispensar şi farmacie veterinară,

La acestea trebuie adăugat faptul că unul din cabinetele aflate în Pînceşti este dotat cu aparatură pentru investigaţiile ecografice.

 

Asistenţa medicală este asigurată de –  medici generalişti- medic de familie

                                                                -  cadre medii sanitare

                                                                - un medic veterinar

                                                                - un tehnician veterinar

                                                                - personal îngrijitor

  Toate obiectivele ce deservesc activitatea de acordare şi urmărire a sănătăţii

populaţiei, sunt dotate cu utilităţile nescesare unei bune activităţi şi respectă cerinţele

impuse de legislaţia în vigoare a domeniului sănătate.                                                              

                                        

Asistenţa socială presupune un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a

răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi

depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

          Actele normative care impun desfăşurarea activităţii în domeniu sunt:

ü Planul Naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale (PANinc) pentru perioada 2010 – 2020;

ü Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2014 – 2020;

ü Strategia Naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie;

ü Planul Naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

ü Planul Naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii;

ü Strategia Naţională de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;

ü Strategia Naţională de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2014 – 2020;

ü Planul Naţional de Acţiune pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi;

ü Strategia Naţională Antidrog în perioada 2014 – 2020.

 

          La nivel local, rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale, sunt bune şi conform legilor ce monitorizează acest domeniu de activitate. Astfel în anul 2014, lunar  185 dosare a căror componenţi au beneficiat de prevederile Legii nr.416 / 2001 privind asigurarea venitului minim garantat iar 468 de persoane (la care se adaugă cei de la Legea ner.416) au beneficiat de ajutoare de încălzire pentru combustibil lemnos.

          Ţinând cont de anumite cazuri ale persoanelor care au prezentat documentaţiile la comisile de expertiză medicală şi care se încadrează în gradul de învaliditate în anul 2014 au fost în plată 20 de asistenţi personali.

          Tot în acest domeniu trebuie subliniate şi acţiunile din cadrul programului PEAD prin care au fost soluţionate un număr de 3 100  persoane.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează