Culte

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt creştini ortodoxi, astfel din totalul populaţiei stabile de 4 350 locuitori, 94,61% l reprezintă ortodoxia.

Serviciile religioase se efectează în 5 lăcaşe care reprezintă în acelaşi timp şi simboluri cu valoare istorică sau de patrimoniu :

          Istoricul aşezămintelor monahale îşi are începuturile în teritoriul Loc. Dieneţ

Unde biserica a fost construită pe locul uneia mai vechi – mânăstire – de pe „Gloduri”. într-o vale împădurită la intrarea  în Localitatea de reşedinţă Pânceşti a existat o altă mânăstire, ce a fost mai târziu demontată şi strămutată în Satul  Mazili (Răcătău).

          „Chilia Benii”  - toponim ce atestă prezenţa călugărilor pe aceste pământuri.

          Biserica din Satul Soci „fostă ctitorie a lui Ştefan cel Mare” care din păcat a ars. La început, Parohia Pânceşti – Bacău, era mai întinsă, având în componenţă

 

Şi biserica din Dieneţ, iar satele Fulgeriş şi Chilia Benii fiind şi ele arondate.

  •  Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschieva” din Loc. Pânceşti,


După mărturia Pr.Paroh Bejan Nicolae, în inventarul din 1968, biserica a fost construită în anul 1871 din cărămidă fixată cu lut şi acoperită cu tablă. Se spune că un om înstărit şi un bun creştin, pe numele său Toader Bulgarul a donat 400 de galbeni pentru ridicarea lăcaşului sfânt.

Stilul arhitecural al construcţiei este „Stilul Moldovenesc” , având forma de corabie, cu un naos lung de 7,5 m şi lat de 7 m, altarul sub formă de semicerc cu diametrul de 7 m.  La început pridvorul a fost înglobat în naos, delimitat de o arcadă asemănătoare celei din Dieneţ, ca mai apoi naosul să fie lărgit dispărând pridvorul.

Biserica a suferit mai multe modificări şi restaurări : 1921, 1942 (după cutremurul din 1941), 1966 când a fost înzestrată cu o însemnată parte din icoanele praznicale şi cele împărăteşti. După 1980 din iniţiativa şi sub coducerea Pr. Ioan sdrobiş, biserica este consolidată şi restaurată iar interiorul pictat în tehnica „fresco”; este sfinţintă după finalizare în anul 1984. În anii 2000 – 2001 a fost dărâmat vechiul pridvor din chirpici şi construit unul mai mare 7 x 7 m, lucrare modernă cu temelie şi stâlpi din beton amat, iteriorul fiind pictat de pictorul Ion Zărnescu la care se adaugă 3 icoane din exterior.


 Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" din loc. Pânceşti
Deşi nu se ştie cu exactitate când a fost începută construcţia acestui lăcaş sfânt, cu certitudine reprezintă prima biserică a satului la începutul secoluli al XIX -lea. Biserica era construită din zid, având o lungime de 8 m, fără turlă, cu intrarea dinspre sud, aflată în curtea actualei case parohiale.
Actuala biserică, a fost construită între anii 1872 - 1908 pe un teren situat mai aproape de centrul satului şi sfinţită la 2 februarie 1909.
Are fundaţie din beton până la adâncimea de 0,80 m, apoi soclul de piatră până la înălţimea de 0,70 m, zidurile fiind din cărămidă cu grosimea de 0,60 m. Piatra din soclu a fost adusă din albia minoră a Râului Trotuş.
Catapeteasma bisericii de o frumuşeţe rară şi o formă aparte, a fost realizată la Muntele Athos iar pictura icoanelor de pe aceasta a fost executată în anul 1905 în stil bizantin.
În urma unor consolidări şi reconstrucţii la clădire, biserica a fost resfinţită pe data de 30 iulie 2006.
În Parohia „Adormirea Maicii Domnului" a fost construit centrul de zi pentru elevi „Sf. Ierarh Nicolae" finalizat şi sfinţit la data de 15 nov 2011. Aici îşi petrec timpul după venirea de la şcoală, 20 de elevi cu probleme sociale, unde iau masa de prânz şi apoi îşi fac temele sub supravegherea unui cadru didactic.
Activitatea din acest centru este desfăşurată de către voluntari (16 cadre didactice şi personal auxiliar). Clădirea a fost concepută şi realizată cu sală de curs, sală de mese şi bucătărie proprie.

 

Biserica cu hramul „Sfinţii Voivozi Mihail şi Gavril" din loc. Soci

Prima atestare documentară despre această biserică, face referire la existenţa
acesteia încă din a doua jumătate a sec. XVII din perioada domniei lui Constantin Mavrocordat.
Biserica a fost concepută şi construită de dimensiuni mici şi sub forma de navă (aşa cum s-au construit în toată Moldova din acea perioadă) din lemn de stejar şi acoperită cu draniţă şi avănd un pridvor deschis de mici dimenşiuni.
În 1997 a fost distrusă în întregime de un incendiu devastator, rămânând doar un buştean de stejar ce servea drept „Sfânta Masă" şi „Sfânta Evanghelie" aflată pe aceasta.
Din 1990 a început lucrările pentru construirea unei noi biserici finalizată în 2008, construcţia lăcaşului de cult are dimensiunile mai mari decât vechea locaţie sub formă „triflată" cu pridvor închis şi turlă deasupra pridvorului.
Construirea bisericii a respectat folosirea materialului lemnos, protejată cu materiale care să împiedice acţiunea corozivă a factorilor externi.


 Biserica cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva" Localitatea Petreşti

       Ctitorie ce aparţine  lui Ptrache Sturza, este construită jurul anului 1810 cu o arhitectură specifică timpului respectiv, face parte din patrimoniul cu valoare istorico – monahală şi  înscrisă ca monument cu următoarele date de cod:BC II – m –B - 00872 .

          A fost pictată de pictori iscusiţi, respectiv : Dumitrescu (bolţile) şi Zarma (iconostasul şi pereţii).

 

 

 

 

 

 Biserica cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoranul de Mir" din Loc. Fulgeriş

 

Biserica este situată în partea vestică a Satului Fulgeriş, cu clopotniţă la intrare în partea de răsărit iar cimitirul se află tot în curte în partea de miază - zi.
Biserica a fost construită cu efortul enoriaşilor din furci din lemn, leţuri şi lut, la iniţiativa familiilor Fânaru Costică (care a şi pictat-o), Butnaru M, Gherasim D, Chelaru Alex. ş.a. sub stricta îndrumare a Pr. Negoiţă Neculai. Lucrările de construcţie au început în anul 1968 şi s-au finalizat în 1973.
Are forma unei trefle, o singură turlă
în pridvor, acoperită cu tablă zincată. Biserica nu deţine obiecte cu valoare istorică sau aristică.
În anul 1976 s-a făcut şi instalat clopotul mare cu o greutate de 125 kg cu sprijinul necondiţionat al Preotului Aristotel Nistor iar în anul 1978 a fost construită clopotniţa actuală. În anul 2001 biserica a fost supusă unor lucrări de reparaţii şi modernizare.
Trebuie menţionat că Parohia Fulgeriş, are ca filială Satul Chilia Benei cu cca. 20 de familii aşezat în partea de NE a Satului Fulger.

 

Biserica „Ortodoxă Nouă” din Satul Dieneţ construită în anul 1972

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează