Cultura

      Activitatea culturală la nivelul comunei se desfăşoară în cadrul căminului cultural Pînceşti. De asemenea trebuie amintită existenţa unei Biblioteci Comunale în domeniul public ce deţine cca 5 000 de volume şi 750 cititori înscrişi din care activi 323, şi un punct de informare în cadrul Biblotecii Pînceşti  ce dispune de un cabinet de informatizare.

     Conform datelor din  „Anuarul statistic 2013” întocmit de Direcţia de Statistică Bacău, Com. Pînceşti inventaria 4 biblioteci între anii 2007 – 2011 şi 3 unităţi în anii 2012 şi 2013.

     Ca obiective culturale la nivel teritorial pot, fi considerate şi simbolurile cu valoare istorică sau  de patrimoniu amintite la culte.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează