Educație

Procesul instructiv educativ la nivelul populaţiei şcolare şi preşcolare din Comuna Pînceşti se desfăşoară (conf. PUG) după cum urmează:

Ø Învăţământul preşcolar - Grădiniţa cu program normal Nr.1. Pînceşti

                                    - Grădiniţa cu   -„-  Nr. 3. Pînceşti – Fulgeriş,

                                    - Grădiniţa cu program normal Petreşti,

                                    - Grădiniţa cu program normal Soci.

Ø Învăţământul primar    - Şcoala cu clasele I-IV Chilia Benei,

                                                   -Şcoala cu clasele I-IV  Fundu Văii,

                                                   -Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Pînceşti

                                                   -Şcoala cu clasele I-IV Nr. 3 Pînceşti,

Ø Învăţământul gimnazial   - Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Pînceşti

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Fulgeriş

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti,

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Soci.

Conform „Anuarului Statistic al Judeţului Bacău” – ediţia 2013, situaţia numerică a  şcolarilor şi preşcolarilor comunei la nivelul anului 2012 a fost următoarea:

ü Învăţământul preşcolar   - 127 preşcolari,

ü Învăţământul primar       - 242 elevi,

ü Învăţământul gimnazial  - 275elevi

Situaţia numerică a personalului ce ce funcţionează în domeniul învăţămât şi educaţie în cadrul comunei, este următoarea ;

ü Cadre didactice  - 6 educatoare

                         - 14 învăţători/învăţătoare

                         - 21 profesori/profesoare

ü Personal nedidactic şi auxiliar - 2 + 10

Spaţiul în care se desfăşoară activitatea educativă este reprezentat de cele 33 de săli de clasă +cabinete şi 4 laboratoare la care se adaugă cancelariile, cabinete director şi secretariat, holuri, spaţii destinate depozitării materialului didactic specific, grupurile sanitare şi magaziile ce adăpostesc combustibilul lemnos necesar încălzirii cât şi alte materiale de reparaţii şi întreţinere.

 

Prin grija deosebită acordată de către autoritatea locală, toate spaţiile şcolare corespund normelor şi legislaţiei şcolare în vigoare.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează